RODO

     toczenie

     frezowanie
     wiercenie
     szlifowanie
     spawanie
     obróbka cieplna
     drukowanie 3D
     regeneracja
 
 

 

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest  KEM-FORM Woźniak, Giemza, Płonka Sp.j.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kemform@kemform.pl pod numerem telefonu 33 812 33 65 lub pisemnie (adres siedziby administratora).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Okres przez który dane

będą przechowywane

Dane będą przetwarzane do momenty cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane.

Przekazywanie danych

poza EOG

Pani/Pana dan nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres kemform@kemform.pl.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w

tym profilowaniu

W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

    e-mail: kemform@kemform.pl 

zdjęcia: www.rymkomp.pl

 

STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE | OFERTA | DOTACJE UE | KONTAKT | RODO