KONTAKT

     toczenie

     frezowanie
     wiercenie
     szlifowanie
     spawanie
     obróbka cieplna
     drukowanie 3D
     regeneracja
 
 

 

 

 

 

KEM - FORM  Woźniak, Giemza, Płonka
Spółka jawna


43-300 Bielsko - Biała

ul. Wyzwolenia 76

 

 

NIP 547 - 02 - 41 - 991

 

tel. +48 33 812 33 65


email:
kemform@kemform.pl

 


 

 

 

Formularz kontaktowy


 

Szanowni Państwo,
Wypełnienie poniższego formularza kontaktowego stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych udostępnionych w formularzu  w celach marketingowych, co obejmuje m.in. poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 

Administrator danych: Administratorem danych jest  KEM-FORM Woźniak, Giemza, Płonka Sp.j.

Dane kontaktowe: Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kemform@kemform.pl pod numerem telefonu 33 812 33 65 lub pisemnie (adres siedziby administratora).
 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 

Okres przez który dane będą przechowywane: Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
 

Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres kemform@kemform.pl.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 

Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

    e-mail: kemform@kemform.pl 

zdjęcia: www.rymkomp.pl

 

STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE | OFERTA | DOTACJE UE | KONTAKT